MS_Www.pngHER FINDER TIDLIGERE UDGAVE AF MARSEJLEREN

Nedenfor finder du næsten alle udgaver af Marsejleren. Bladet udkom første gang i maj 1988. Marsejleren var i begyndelsen blad for Marselilsborg Havneforening, senere Marselisborg Sejlklub og Marseligborg Havn S/I. Frem til 1995 udkom bladet 10 gange om året i A5-format, frem til 2003 udkom bladet med enkelte undtagelser 8 gange årligt. I 2004 blev det til 6 gange om året og i 2011 blev det til 4 gange årligt i farver i A4-format. I 2014 blev det til 3 udgivelser, og i 2015 og 2016 blev der lavet 2 numre om året. Gennem årene blev udfordringerne for bladet større. Portostøtten til udsendelse af klubblade faldt gradvis og forsvandt helt i 2014. Samtidig steg udgifterne til udgivelse. Der blev lavet en ordning, hvor sommerudgaven skulle afhentes på havnen, mens efterårsudgaven blev tilsendt til klubmedlemmer og pladshaverer. Bladets redaktion og bestyrelserne for Marselisborg Havn og Marselisborg Sejlklub besluttede, at tiden var inde for at nedlægge bladet og bruge hjemmesiderne i stedet for. Marsejleren udkom sidste gang i efteråret 2016. Gennem årene blev det til i alt 200 udgivelser.
Der manger 3 udgivelser fremhævet med rødt. Skulle du have dem liggende, vil "Kommunikation" meget gerne låne dem til indskanning, så samlingen kan blive komplet. Henvendelse til Kommunikation
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram