Sejl selv i skolebåd i Marselisborg Sejlklub
 
 
 
Du kan låne klubbåde til sejlads på egen hånd !

I de perioder hvor klubbens to skolebåde - Scankap 99´og Larsen 25 - ikke bruges af sejlerskolen, udlånes de til sejlklubbens medlemmer for en sæson ad gangen.   

Iflg. til Søfartsstyrelsens bestemmelser, skal der foreligge en sikkerhedsinstruks for både der anvendes til skolesejlads. Et eksemplar af sikkerhedsinstruksen findes i bådene.
 
Lånevilkår for skolebådene!
 
Som et tilbud til mere erfarne sejlerskoledeltagere, der ikke selv har båd, har Marselisborg Sejlklub udviklet et koncept med ”Brugergrupper” for skolebådene. Mod et årligt gebyr og praktisk hjælp med drift og vedligehold, råder brugergruppen, efter nærmere fastsatte regler, over båden i det omfang den ikke bruges af sejlerskolen. Dvs. alle weekends – onsdag aften – og hele juli måned.
Brugergruppen består typisk af 4 – 6 medlemmer og skal:
• Være aktivt medlem af Marselisborg Sejlklub
• Have duelighedsprøvens teoretiske og praktiske del - og have tilstrækkelig rutine i bådhåndtering – evt. have deltaget på klubbens sejlerskole
• Have tilstrækkelig kendskab til bådens indretning og funktion
 
 
Er du interesseret i at være med i en brugergruppe, så send en mail til:
sejlerskolen@marselisborgsejlklub.dk