MS_Ung.pngHVORDAN KOMMER JEG IGANG - HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvor gammel skal jeg være for at sejle? 

Mange børn starter deres sejlerkarriere allerede i 8-10 års alderen. I den alder er det naturligt at starte med at sejle optimistjolle. De fleste vokser ud af optimistjollen, når de bliver 14-15 år. 
Starter du i en senere alder, lærer du typisk at sejle i en større båd, f.eks. en laserjolle eller en yngling.              
Du er ungdomssejler til og med det fyldte 25. år, men behøver ikke blive i Ungdomsafdelingen så længe
foraar2011.jpg

Hvad kræver det at komme i gang med at sejle optimist? 

Når du starter med at sejle, forventer vi, at du er fortrolig med vand og at du kan svømme. Vi anbefaler, at du kan svømme minimum 200 meter. 
Sejlklubben holder lejlighedsvist svømmeprøver, hvor du kan afprøve dine svømme kundskaber.

Skal jeg selv have en optimistjolle?   
Sejlklubben råder over et antal optimistjoller, som primært benyttes af nye sejlere, Og normalt kan du låne en af disse optimistjoller. Når du får tildelt en jolle, har du den som din egen den pågældende sæson.
Det betyder, at du selv skal sørge for, at den er i orden, selvfølgelig med hjælp fra nogle af de mere erfarne forældre/sejlere. 
Mange anskaffer deres egen jolle, når de har sejlet et stykke tid,
MS_cup_2013_3.jpg
Hvad med påklædning og andet udstyr?
Du skal som minimum have en svømmevest. 
Når sommeren er god, kan du sagtens sejle i shorts og T-shirt. Men ofte er det nødvendigt med varmere påklædning. Særligt i foråret hvor vandet er koldt.
Du kan til en start godt klare dig med almindeligt regntøj. Men de fleste anskaffer sig en våddragt eller tørdragt, når de finder ud af, at de vil fortsætte med at sejle. Handsker og hue er nødvendige, når det er koldt. Og husk altid skiftetøj og håndklæde.
Kan jeg føle mig sikker? 
Først og fremmest skal du altid sejle med rednings-/svømmevest. Og på træningsdagene er der altid trænere med på vandet i følgebåde.              

En del af optimist træningen består desuden i at lære, hvordan man får en kæntret jolle på ret køl igen. Desuden er en optimistjolle udstyret med 3 separate opdriftspuder, der sikrer den mod at synke.

             
Se også vores >> Sikkerhedsregler.

Hvad koster det? 
Som ungdomssejler i Marselisborg Sejlklub skal du betale ungdoms medlemskab. Hertil kommer bidrag for træning samt lån af jolle, såfremt du ikke har din egen.  

Bidraget for lån af jolle afhænger af jolle-type; vi skelner mellem 'begynder-jolle' og 'fortsætter-jolle'.


Du kan læse mere om medlemskab, kontingent og aktivitetsbidrag her >>medlemskab og kontingent
IMG_4104.JPG
Jeg vil gerne starte. Hvad gør jeg:
            
Kontakt ungdomsformand Jakob Møller Jakobsen ungdom@marselisborgsejlklub.dk  tlf 41222573 eller en af de øvrige medlemmer af ungdomsudvalget  >> Ungdomsudvalget.             

Man er også velkommen til besøge os på havnen når vi træner tirsdag og torsdag fra kl. 1630 i sejlsæsonnen             
Man kan prøve sejlsporten af i 2 uger inden man melder sig ind.

Øvrige klubjoller

Klubben råder ud over optimistjoller over flere andre jolletyper fx Feva, Zoom, Laser, Yngling og Elliott.
Elliots in action.jpg


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram