MS_Hus.pngVILKÅR FOR BRUG AF MARSELISBORG SEJLKLUBS KLUBHUS

Følgende er velkommen til at benytte Marselisborg Sejlklubs klubhus:
  • Medlemmer af Marselisborg Sejlklub og betalende gæstesejlere i Marselisborg Havn
  • Andre gæsters benyttelse af klubhuset skal ske sammen med aktive medlemmer af Marselisborg Sejlklub eller med særlig tilladelse fra bestyrelsen
  • Medlemmer i forbindelse med et klubarrangement, samt andre såfremt dette udtrykkeligt fremgår af indbydelsen til  arrangementet. Ved klubarrangementer kan klubhuset reserveres helt eller delvis.

Vilkår for udlån af klublokaler til medlemmer:
I vinterperioden fra standerstrygnings festen, ca. 1. november, til før søsætningssild, medio marts, kan det store klublokale udlånes til aktive medlemmer. Udlånet foregår under nedenstående vilkår.

Der disponeres over klubhuset fra kl. 12.00 til kl. 12.00 den efterfølgende dag. Rengøring og oprydning skal være afsluttet inden for denne periode. Tidsrummet kan (sandsynligvis) aftales til at være anderledes /længere, når MS vinter-arrangementskalender er fastlagt, såfremt det ikke er i konflikt med MS arrangementer eller andre udlån.

Et lån må ikke videregives til tredje part.

Det lånte areal omfatter entre, køkken, toiletter, fadølsdepot, depotrum, barområde, det store klublokale samt området udenom klubhuset. Det skal bemærkes, at bestyrelseslokalet under lånet vil være til disposition for øvrige medlemmer og gæstesejlere.

Der opkræves et gebyr på kr. 1500.- pr. udlån til dækning af alm. vedligeholdelse og forbedringer, samt et depositum på kr. 500.-, som tilbagebetales, når der efterfølgende er talt op i køkkenet.

MS´ fadølsanlæg kan benyttes - i så fald skal fadøl bestilles gennem MS. Sodavand og flaskeøl kan ligeledes bestilles gennem MS.  Der afregnes i hele antal brudte fustager (inkl. kulsyre, krus, service på anlæg mm.). Fadøl bestilles og afregnes senest sammen med gebyr og depositum. Efterfølgende ubrudte fustager, sodavand og øl kan returneres og refunderes sammen med depositum. Der opfordres til sparsommeligt forbrug af de dyre plastkrus!

Depositum, gebyr samt evt. beløb for drikkevarer betales umiddelbart efter reservationen. Reservation/ lån af klubhus for den kommende vinterperiode kan tidligst ske 3 mdr. før lånedatoen.

how-to-do-it

 1) Kontakt Asger Christiansen på mail formand@marselisborgsejlklub.dk for at forhånds-booke datoen og evt. bestille fadøl.

 2) Senest 2 dage efter dine forhåndsbooking skal du gå til >> Marselisborg Sejlklubs web-shop og betale for klubhuslån + depositum.
 Du skal også samtidig betale evt. bestilt fadøl ved at lægge det i kurven. Ved din bestilling og betaling accepterer du samtidig vilkårene for lån af klubuset (som beskrevet på denne side)

 3) Du får nu en bekræftelse på din betaling og når MS har registreret betalingen lægges reservationen i kalenderen på hjemmesiden med dit navn/initialer.
 Først nu har du en reservation på klubhuset!

 4) Hold en god fest !

 5) Efter dit lån, når køkkenet er talt op samt rengøring godkendt, refunderes dit depositum, samt evt. hele ubrudte fadølsfustager via dit Dankort til din konto.

Ordensreglement ved udlån:

 • Det lånte areal overtages i almindelig rengjort stand og skal afleveres i samme stand.

• Rengøringsartikler forefindes i klubhuset.

• Borde og stole skal sættes på plads

• Porcelæn og bestik skal være renvasket og stillet på plads

• Køkkenet skal være opryddet og rent

• Affaldsposer skal være tømt og nye isat

• Rygning er ikke tilladt i klubhuset. 

• Gulve skal fejes og vaskes inden aflevering

• Andre gøremål, der bidrager til god orden

• Porcelæn og bestik findes til ca. 50 personer - skåle og fade i begrænset omfang

• Håndklæder, viskestykker, karklude, køkkenrulle, opvaskemiddel og lign. medbringes

• Køkkenservicet må under ingen omstændigheder fjernes fra klubhuset

• Låneren er pligtig til at erstatte, hvad der måtte ødelægges af inventar, service m.m.

• Låneren er endvidere pligtig til at erstatte eventuelle skader på klubhus/-lokaler opstået i forbindelse med låners brug af lokalerne

 (rev sep 2015)

1681050927267.png


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram