Medlem af Marselisborg Sejlklub - hvilke muligheder giver det mig?
 
I Marselisborg Sejlklub har vi en vision om at få flere på vandet. Samtidig er vi overbeviste om, at for at få flere på vandet skal vi også have et godt landliv.
Derfor har vi mange gode traditioner, der er med til at styrke det sociale sammenhold mellem os sejlere.
 
Som medlem af Marselisborg Sejlklub opfordrer vi dig til at deltage og dermed tage del i fællesskabet. Vi glæder os til at se dig!
 
Du kan se de kommende aktiviteter >>ved at klikke her.
Standerhejsning & Standerstrygning
 
Vær med til Standerhejsning og Standerstrygning!
De markerer sejlsæsonens start og afslutning, og højtideligholdes i april og oktober måned.
Efter formandens tale, sange akkompagneret af klubbens husorkester, hejsning hhv strygning af klubbens stander og andre indslag, slutter vi af med pølser og øl/vand samt hyggeligt samvær i klubhuset og på terrassen.

 
Søsætningssild & Optagningssild
 
Søsætnings- og optagningssild er ægte tilløbsstykker!
Derfor afholdes frokosterne over to lørdage i såvel april som oktober.
Frokosterne er for mange et pusterum i arbejdet med at klargøre hhv afrigge båden. For andre bare et pusterum...
For et beskedent beløb kan du købe 3 stk. smørrebrød (eller mere), en øl og en snaps.
Er vejret godt, er bordene på terrassen hurtigt optaget.

 
Fester
 
Gå ikke glip af festerne!
Festudvalget arrangerer minimum to fester hvert år; én i foråret når klubstanderen hejses og endnu en fest et halvt år senere når samme stander stryges.
Festudvalget sørger for maden og for gode og hyggelige rammer i klubhuset. Resten er op til gæsterne.

 
Klubture
 
Som medlem af sejlklubben kan du deltage i to årlige weekend-klubture, arrangeret af Turudvalget.
Forsommerens tur finder sted i starten af juni, og sensommerturen sidst i august.
Du kan læse mere om turene i Kalenderen, bl.a. besøgshavn, når tiden nærmer sig.

 
Sankt Hans
 
Midsommer, Sankt Hans bål og vand hører naturligt sammen. Og i Sejlklubben har vi perfekte rammer for en hyggelig Skt Hans aften. Det udnytter vi fuldt ud og tænder bålet, når mørket bryder frem,
Kom og vær med - og tag gerne familie og venner med.