MS_Klub.pngMEDLEM AF MARSELISBORG SEJLKLUB - HVILKE MULIGHEDER GIVER DET MIG?


Udklip.png

I Marselisborg Sejlklub har vi en vision om at få flere på vandet. Samtidig er vi overbeviste om, at for at få flere på vandet skal vi også have et godt landliv.Derfor har vi mange gode traditioner, der er med til at styrke det sociale sammenhold mellem os sejlere.

Som medlem af Marselisborg Sejlklub opfordrer vi dig til at deltage og dermed tage del i fællesskabet. Vi glæder os til at se dig!

Du kan se de kommende aktiviteter >>ved at klikke her.

STANDERHEJSNING & STANDERSTRYGNING

Vær med til Standerhejsning og Standerstrygning!

De markerer sejlsæsonens start og afslutning, og højtideligholdes i april og oktober måned.

Efter formandens tale, sange akkompagneret af klubbens husorkester, hejsning hhv strygning af klubbens stander og andre indslag, slutter vi af med pølser og øl/vand samt hyggeligt samvær i klubhuset og på terrassen.

I forbindelse med standerstrygningen bliver Årets spade også uddelt. Spaden er den spade, der blev brugt til 1. spadestik den 25. januar 1986, da byggeriet af Marselisborg Havn begyndt. Den første, der modtog spaden var Hans Gadgaard i 1986 for hans indsats for at få etableret Marselisborg Havneforening.

Reglerne for at blive ”Årets spadeholder” er ganske simple: Den nye Spadeholder skal have gjort fortjenstfuld indsat for Marselisborg Sejlklub, og det er suverænt den afgående spadeholder, der bestemmer, hvem der bliver den nye spadeholder.


SØSÆTNINGSSILD & OPTAGNINGSSILD

Søsætnings- og optagningssild er ægte tilløbsstykker!

Derfor afholdes frokosterne over to lørdage i såvel april som oktober.

Frokosterne er for mange et pusterum i arbejdet med at klargøre hhv afrigge båden. For andre bare et pusterum...
For et beskedent beløb kan du købe 3 stk. smørrebrød (eller mere), en øl og en snaps.

Er vejret godt, er bordene på terrassen hurtigt optaget.

FESTER

Gå ikke glip af festerne!
Festudvalget arrangerer minimum to fester hvert år; én i foråret når klubstanderen hejses og endnu en fest et halvt år senere når samme stander stryges.
Festudvalget sørger for maden og for gode og hyggelige rammer i klubhuset. Resten er op til gæsterne.

KLUBTURE

Som medlem af sejlklubben kan du deltage i den årlige weekend-klubtur, arrangeret af Turudvalget.
Klubturen finder sted i starten af juni og går til en havn i nærområdet, så alle har mulighed for at deltage.

Du kan læse mere om turene i Kalenderen, bl.a. besøgshavn, når tiden nærmer sig.

SANKT HANS

Midsommer, Sankt Hans bål og vand hører naturligt sammen. Og i Sejlklubben har vi perfekte rammer for en hyggelig Skt Hans aften. Det udnytter vi fuldt ud og tænder bålet, når mørket bryder frem,
kom og vær med - og tag gerne familie og venner med
Scthansbaal.jpg


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram