MS_Ung.pngAKTIVE OPTIMISTFORÆLDRE - SÅDAN HJÆLPER DU DIT BARN IGANG

Især i de første år som optimist-sejler er det vigtigt, at de helt unge sejlere har en stærk støtte fra deres forældre.
For der er rigtig meget, der skal læres!
 
Vi har brug for, at du som forældre vil sørge for, at dit barn kan deltage mest muligt. 

Sejlklubbens vision er at 
få flere på vandet. Derfor vil vi naturligvis gerne have, at så mange unge sejlere som muligt forsætter med at sejle. For at sikre dette, skal det være sjovt!

 For at gøre sejlads sjovt er det vigtigt hurtigt at blive fortrolig med sin jolle. Dét opnår barnet bedst ved at være til træning (næsten) hver gang.


Som forældre er det nødvendigt, at du hjælper med at holde jolle og udstyr i orden.
Når man begynder at sejle optimist, er der en hel masse ting, der skal læres. Det er meget vigtigt at gøre sig klart, at det ikke kun er barnet, der skal lære! 

Derfor forventer vi, at du som forældre er med til at rigge dit barns (låne-)jolle til og af – altså hjælper med at få jollen gjort sejlklar inden sejladsen og pakke den sammen igen efter sejladsen. 
Du vil selvfølgelig få hjælp til lære at rigge jollen til og af.

Havnevagter og andre forældrefunktioner.             

På hver træningsaften er der to forældre, der har havnevagt. Vagterne fordeles på skift imellem forældrene. Vagterne hjælper på jollepladsen, hvis nogle af sejlerne har problemer. Og de hjælper til, når jollerne skal i vandet og op igen.
 
Vagterne hjælper også trænerne med at få følgebådene gjort klar. 
 
Når sejlerne er kommet på vandet, bliver havnevagterne i land, så de kan hjælpe de sejlere, der evt. kommer ind før tid. 
Og sidst, men ikke mindst, sørger havnevagterne for, at der er frugt/kage efter træningen.
IMG_4107.JPG


Ud over de almindelige træningsaftner er der også en del andre arrangementer og opgaver, der kræver forældrenes opbakning. Se evt. siden "Aktiviteter - når vi træner og når vi ikke træner".
 
Informationsfolder til sejlerforældre kan ses her
Optimist06.jpgHold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram