Lær at sejle i Marselisborg Sejlklub

I Sejlerskolen lærer du at sejle en kølbåd!

Sejladsen foregår på små hold med erfarne instruktører i Sejlklubbens skolebåde, hvor du lærer at sejle i en sejlbåd.
 
Sejlerskolen har igennem flere år været CERTIFICERET under Dansk Sejlunion Dette for at synliggøre sikkerheden for deltagerne og kvaliteten i undervisningen, idet der stilles krav til vores instruktørers erfaring og instruktør uddannelse. Nærmere beskrivelse af certifikatets indhold kan læses ved at følge dette link!
 
Som supplement til den praktiske sejlads udbyder sejlklubben hen over vinteren et teoretisk duelighedskursus. Kursus og eksamen i praktisk duelighed afholder klubben i en weekend i løbet af sejlersæsonen. Duelighedskurserne er ikke en integreret del af Sejlerskolen, så tilmelding til disse kurser skal ske særskilt. Vi anbefaler, at man deltager 2 sæsoner på sejlerskolen med et teoretisk duelighedskursus om vinteren og med prøve til praktisk duelighed i den anden sæson. 

Som deltager i sejlerskolen får du en direkte indgang til sejlerlivet, som du kan krydre med de øvrige tilbud i Marselisborg Sejlklub. Du får således rig mulighed for at komme tættere på sejlermiljøet via kurser, klubaftener, weekendture, kapsejlads, det sociale liv mm.

Mere information og link til tilmelding: >>KLIK HER 


Yderligere info og spørgsmål, så send en mail til:
sejlerskolen@marselisborgsejlklub.dk

 

Hilsen sejlerskoleudvalget!Nyttige sejladslinks!  >>KLIK HER 

Til inspiration for sejlerskolen ved Marselisborg Sejlklub har vi samlet nyttige link. Baggrunden er ofte stillede spørgsmål til instruktører om forståelse for fysikkens love bag sejlads, og et ønske om visuelle hjælpemidler mellem lektionerne på vandet. Vi er klar over at linkene ikke repræsenterer endegyldige sandheder om praktisk sejlads, og vi tager gerne mod råd og vejledning – samt nye links. Skriv til: sejlerskolen@marselisborgsejlklub.dk