Undervisning i Sejlerskolen 2023

Du kommer til at sejle på et hold med max fire kursister og en erfaren instruktør. De fleste hold vil have tilknyttet to instruktører, der vil undervise på skift. Der undervises på en fast ugedag 16 gange i løbet af sæsonen, der løber fra slutningen af april til slutningen af september. Der er 5 ugers sommerferie i juli måned i ugerne 27-31. Vi tilbyder undervisning mandag og tirsdag  med mødetidspunkt enten kl. 16.30 eller kl. 19.00. Til hver lektion er afsat op til 2,5 timer, som ud over sejlads omfatter at gøre båden klar til dagens sejlads samt at pakke sammen og evaluere efter sejladsen. Der anvendes kursusmateriale udarbejdet af Dansk Sejlunion.

Vi afholder intro-aften vedrørende den kommende sæson for tilmeldte elever umiddelbart inden sæsonstart i slutningen af april i Sejlklubbens klubhus, Marselisborg Havnevej 100b, Århus C.


Holdinddeling
 
Begynder/lidt øvet
Du har ingen eller kun begrænset erfaring med sejlads. Undervisningen omfatter de grundlæggende funktioner og begreber på en sejlbåd. Der lægges vægt på sikkerhed og den generelle håndtering og manøvrering af båden.

Øvet
Du har nogen erfaring med sejlads, for eksempel ved at have deltage en sæson på sejlerskole. Der arbejdes med bådens og sejlenes trim, sejlads med spiler og optimering af forskellige manøvrer.

Tilmelding
Når kursisterne til sæsonen har tilmeldt sig, sammensætter vi hold ud fra erfaring og ønsker til ugedag og tidspunkt. Sæt derfor så mange markeringer på tilmeldingen som muligt.

Du får besked, når du er placeret på et hold. Kan vi ikke placere dig på et hold, kommer du på venteliste. Holdene præsenteres til intro-mødet i april måned.

>> du melder dig på Sejlerskolen her

 

 

   

Pris

Deltagergebyret for Sejlerskolen udgør kl. 2.400 og betales for en hel sæson. For at kunne deltage på Sejlerskolen skal man være medlem af Marselisborg Sejlklub. Et medlemskab af Sejlklubben koster 725 kr. for nye medlemmer og 950 kr. for tidligere medlemmer.
Betaling af deltagergebyr og klubkontingent skal først ske i april når sejlerskoleholdene er endeligt sammensat.

>> se Marselisborg Sejlklubs generelle prisblad her
Skolebådene
Sejlerskolens to skolebåde er begge af typen Scankap 99, som er en sikker og vejlsejlende kølbåd bygget i glasfiber og med indenbords motor. Bådtypen har et stort cockpit og på begge skolebåde er der lagt vægt på sikkerhed og komfort med påmonteret søgelænder, rulleforstag og liner ført tilbage til cockpittet. 
Det eneste du selv skal sørge for er varmt tøj og sko, der passer til forholdene - herunder regntøj og gummistøvler. Sejlervest/redningsvest kan lånes af Sejlerskolen og ligger i skolebådene.
 
 
Sæsonen i Sejlerskolen 2023  
April Skolebådene klargøres –  søsættes og tilrigges
19. april Introduktionsaften for tilmeldte elever i klubhuset kl 19.00
24. april Begynder vi den praktiske sejlads
27. juni Sidste sejlads inden sommerferien
7. august Praktisk sejlads genoptages efter sommerferien
Sidst i september  Undervisning slutter for sæsonen
Oktober Skolebådene afrigges og landsættes

Sejlerskolen arrangerer en fælles sejltur for alle elever og instruktører torsdag d. 29. juni. Info herom udsendes når 
tiden nærmer sig.
 

Mere info?
Andre aktiviteter i klubben