Marselisborg afholder SRC/VHF-kurser årligt eller ved særlige behov. Kurserne afholdes normalt som weekendkurser afsluttende med SRC-prøve, der giver SRC-certifikat. SRC-certifikatet giver adgang til betjening af SRC-radioer i lystbåde.
Næste kursus forventes forventes afholdt primo 2023