Kursusudvalget i Marselisborg Sejlklub

 

Bestyrelsesrepræsentant

   Morten Bigum Johansen
 Tlf. 2167 9574
 mortenbigumjohansen@
 gmail.com
 
 
 
 

Udvalgsmedlem

   Jørn Nielsen
 Tlf. 2986 9091 
 joern.a.nielsen@
 gmail.com