Årets foto
 
Fotokonkurrencen er sat på pause, og der er ikke planlagt en fotokonkurrence for 2019.
Vi har i en årrække afholdt en fotokonkurrence i sejlklubben. Det har vi gjort for at få mere liv på hjemmesiden, for at skabe fortællinger om klublivet og for at få mere kunst på væggene i klubhuset.  
Nedenfor kan du se vinderbillederne de seneste år.
 
 

 
 

Årets foto 2018 - tema: Det bedste ...
 
 
Billedet er taget af Richard Gascoigne

Motivering:

Billedet er taget fra en banebåd til VM-stævnet i Aarhus. Motivet er Kite-sufere med dommerbåd bagude til venstre. Der er god dynamik i billedet. Fladen er fyldt ud - faktisk i en grad, så det roder lidt. Men det kan udmærket være med til at forhøje den dramatiske stemning.

De forskelligt farvede sejl i den øverste tredjedel skaber også liv. Og bryder den ellers meget ensformige blå farve, som himmel og hav nødvendigvis ellers udgør, når man fotograferer på åbent vand. Der er et effektfuldt, interessant og sanseligt farvespil i vandet, hvor de mange sejl spejler sig.
 
Det er dejligt, at surferne er på vej MOD fotografen, det giver beskueren kontakt. Og boardet på den forreste deltager (og på nogle af dem bagved) ligger skønt på vandet. Eller altså, det gør det jo netop ikke pga foilen, men det ser godt ud. Der er god energi. Længere inde i billedet ser vi et farverigt felt af andre sejlere, vi ser byen, der er god dybde.
 
Billedet giver lyst til - og mulighed for - at vende tilbage til det. Der er masser at kigge på.

Billedet er ophængt i klubhuset

 

Årets foto 2017 - tema: Sejlerliv
 
 
Billedet er taget af Erik Meldgaard Andersen

Motivering:

I vinderbilledet er der liv og mulighed for at gå på opdagelse. I centrum er tre flotte 12MR-både på læns ud for Aarhus Havn. Vinderbilledet har både forgrund og baggrund, dvs. der er dybde i billedet. Kompositionen er flot med gummibåden, med stander fra Marselisborg Sejlklub i højre side, der trækker en kølvandsstribe efter sig. Det giver spor i vandet tværs over billedet, så hele forgrunden bliver udnyttet. De udspilede røde og hvide sejl tilfører billedet dynamik og drama, samt gør sig fotografisk meget flot på grund af sol og skyggevirkning fra mast og rig. Den blygrå himmel, og med lysning i samme retning som de røde spilere, skaber fremdrift i billedet. Endnu længere væk er der hvide sejl og aller bagerst kranerne på kajen i Aarhus, høje og ranke som sejlbådene. Hele motiver oser af temaet for dette års konkurrence: Sejlerliv. Billedet giver lyst til - og mulighed for - at vende tilbage til det. Der er masser at kigge på.

Billedet er ophængt i klubhuset

 
 
Årets foto 2016 - tema: Klubliv
 
 
Billedet er taget af Michael Lappe

Motivering:

Billedet, der er veldisponeret og skarpt, har primært fokus på rigningen af to andre klubbåde i forgrunden. Broen som bådene ligger ved, danner en flot bue op til klubhusene for søspejderne og sejlklubben med klubstanderen længst til højre.

Dette landstykke med hovedmotivet i forgrunden er foroven rammet flot ind af en dejlig himmel med skyer og forneden det spejlblanke mørkeblå vand.  Jeg tæller seksogtyve personer på billedet.

En lille smule ærgerligt er, at en del af personerne i forgrunden vender ryggen til fotografen. Havde han givet sig lidt tid og taget flere billeder, ville det sandsynligvis kunne være undgået. Men det er dejligt, at der vises liv på bådene, på broen og omkring klubhuset.

Kompositionen er altså god og der er dybde i billedet. Øjet trækkes så at sige ind i billedet for at udforske baggrunden. De mange farver står godt.

Temaet Klubliv er flot belyst.

 
Billedet er ophængt i klubhuset
 

Årets foto 2015 - tema: Feriehygge
 
 
Billedet er taget af Tove Kraag

Motivering:

På fordækket, fotograferet i profil, står en pige, Linette, i bagbord side og holder med strakte arme begge hænder på søgelænderet. ‘Feriehygge’ ligefrem stråler ud af pigens holdning. Hun hænger ud på vandet. Man kunne måske have strammet kompositionen så hovedpersonen havde bevaret alle lemmer – højre fod mangler. Fremmedlegemer kunne være undgået og det havde hjulpet hvis havet ikke løb nedad … Men det til trods er der en umiddelbar glæde at spore hos hovedmotivet. Billedet mimer fart (man må holde fast for ikke at falde af) og den lysende blå himmel toner flot over i pigen, den røde vest og tilbage over dækket og i det bølgende hav. Vi kan som supplement til hovedmotivet se både land og vand. Teknisk set er billedet skarpt og veleksponeret, hvilket glæder dommerne!

Godt at se, pigen har redningsvest på – men det har ikke noget med vurderingen at gøre!  :)

 
Billedet er ophængt i klubhuset
 

Årets foto 2014 - tema: Sommerglæde
 
 
Billedet er taget af Niels Christian Nielsen

Titlen er: ”Sommerglæder”.

Motivering:

Billedet er bogstavelig sommerglæde. Vi ser børn, der hopper i vandet fra havnekanten ved havnebygninger på en solrig dag. Dannebrog, havneliv, både og dejlig stemning. Og vi elsker vand. Billedet er let at aflæse, det taler til noget fælles i os. Vi har alle hoppet i vandet på et tidspunkt i vores liv. Bevægelserne er frosset. 3 børn er i luften på samme tid. Drengen nærmest, har tæerne på betonkanten på vej i et hovedspring – bliver det en plasker? Det er et flot vand, roligt og spejlende i den blå himmel. Vi er ikke i tvivl om at det er sommer. Rød er den alt dominerende farve med nuancer. Bolværket er med til at lede blikket ind i billedet og skaber dermed dybde.

Teknisk er billedet fint. Der er skarphed og god eksponering. Det er godt fanget. Billedet viser en masse action og ligner noget, som man har ønsket at komponere. Her er også billedet svagest: Kompositorisk kunne billedet være strammere, kameraet kunne have været drejet mod højre, så flagstang og blomst ikke rammede motivet ind. Men billedet er fuldt af liv og fortælling om sommerglæde.
 
Billedet er ophængt i klubhuset
 

Årets foto 2013 - tema: Vandmænd og havfruer
 
 
Billedet er taget af Solveig Stilling

Titlen er: ”Havfrue på koncentreret behørigt udkig”.

Motivering: 
 
Den unge dame, Agnes, har overblik, er koncentreret, ser tilfreds ud og bærer sikkerhedsudstyr. Hun er nærmest på tå og styrende. Blikket er efter sigende rettet mod ”kukkeren” i horisonten forude, nær Tunø. Derudover har hun en skøn detalje, som jeg er sikker på alle havfruer er født med, nemlig et dødningehoved på sit ene ben!

Billedet er skarpt og lyset er fint, men kompositionen kunne være bedre. Det klæder de færreste, at der vokser jernstænger ud af hovedet på dem, men agterstaget skaber forbindelse til de drivende skyer. Beskuerens blik glider fra Agnes’ hoved og ned på kompasset, og skaber dermed sammenhæng med hvad billedet fortæller: En sørejse. Horisonten hælder og Agnes hælder imod og styrer let kontra.

Vi har altså at gøre med en historie, hvor havfruen kun er optaget af at sejle, og derfor slet ikke ænser på fotografen. Teknisk er det et godt udført billede.

Billedet er ophængt i klubhuset
 
 

Årets foto 2012 - uden tema
 
 
Billedet er taget af Rasmus Bjerre Knudsen

Motivering:
 
Det er et næsten symetrisk billede og taget fra en spændende vinkel oppe fra masten. Motivet af båden oppefra er omkranset af glinsende fartstriber og mørkt
hav.
 
Lyset på billedet er rigtig godt og der er detaljer, også i de lyse partier på teakdækket. To mennesker er i sving ved hver deres spilkop for at holde fotografen sikkert oppe i masten.
 
Vi får et blik på båden, som vi ikke ser til daglig og det kræver et vist overskud at kravle op i masten med
kameraet og fotografere ned. Det er et flot og
utraditionelt motiv, taget med båden for motor i ingen
vind på Limfjorden.
 
Billedet er ophængt i klubhuset
 
 
Årets foto 2011- tema: Vandhunde
 
Billedet er taget af Anders Bigum Johansen
 
Titlen er: "Vandhund"

Motivering:
 
Neddykket i søen i Attersee i Østrig ses kammeraten Jakob røre ved kølen af en helt hvid båd på dybt vand.
 
Billedet er monokromt, blåt og sløret af vandet. En arm bevæger sig ud af billedet og skaber dynamik. Der er ingen kontrast i billedet, men optagelsestidspunktet gør udslaget.
 
Anders Bigum Johansen har kastet sig ud på dybt vand for at fange dette øjeblik.
 
Billedet er ophængt i klubhuset
 
 
Årets foto 2010 - tema: Sejlglæde
 

Billedet er taget af Kim Steen Sommer

 
Titlen er: "Sejlglæde"

Motivering:
 
Billedfladen er fyldt ud med sejlende skibe og der er en forgrund med båd og styrmand. Sejlet i højre side er utraditionelt på den gode måde og medvirker til at fortælle historien. Det giver dybde i billedet, at der både er sejl, sejlbåde, vand og land. På den måde bliver billedet tredimensionalt. Dannebrog pifter op med sin røde signalfarve og vi kan forestille os, at bådene er på vej hjem fra udflugt, eller at de sejler i myldretiden.
 
Billedet er ikke helt entydigt, tre både på vej ind, og to på vej ud - det er ligesom livet - nogle skal ud, andre skal hjem.
 
Billedet tilter lidt mod højre, hvilket kan ses som et dramatisk element.
 
Billedet er ophængt i klubhuset
 
 
Årets foto 2009 - tema: Kærlighed til vandet
 

Billedet er taget af Henrik Andersen
 
Titlen er: "Kærlighed til vandet"
 
Motivering:
 
Billedets styrke ligger i pigen Ninas udtryk og i de stærke klare farver på kajkanten i Marselisborg Havn.
 
Barnet udgør en diagonal linie, som sammen med kajkanten danne et X midt i billedet. Dette, sammen med baggrundens lodrette linier, giver en god komposition i billedet. Der er desuden en fin balance mellem for- og baggrund, hvilket giver en fin dybde i billedet.
 
Hun bærer redningsvest, hvilket signalerer en forbindelse til det miljø, pigen er fotograferet i. Der er implicitte undertoner af, at den kommende generations sejlere skal rekrutteres blandt yngre mennesker. Sutteflasken indikerer at "uden mad og drikke dur helten ikke...".
 
Billedet er ophængt i klubhuset
 
 
 
Sådan deltager du
 

Tak til jer der de sidste 10 år har bidraget med indsendte foto, I har alle, med jeres indsendte billeder, sat et aftryk for fællesskabet i sejlklubben. Tak for denne berigelse.

Fotokonkurrencen i sejlklubben sættes på pause i sit nuværende regi, og der er ikke planlagt en fotokonkurrence for 2019. Skulle én eller flere klubmedlemmer have lyst til at sætte en fotokonkurrence i gang i en ny forklædning, så kontakt evt Niels Breuner for overdragelse af mailboks. Skriv til: foto@marselisborgsejlklub.dk

 
 
Reglerne for konkurrencen er klare:
Det er en FOTOkonkurrence, hvor største kriterium for at komme i betragtning som vinderemne er:
Motivets evne til at få beskueren til at vende tilbage til billedet og genudforske motivet. At der så-at-sige er mere at komme efter. Så vi opfordrer til, at man leger med.
Legens regler er simple. Du (eller familien) Skal have taget billedet i året for konkurrencen. Det kræver medlemskab af sejlklubben for at deltage.

Dommerpanelet består af to fotografer uden for sejlermiljøet (Dav Jacobsen og Oscar Levcovich) samt Niels Breuner
Resultatet af årets fotokonkurrence offentliggøres ved standerstrygningen sidst i oktober
 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram