Generalforsamling

Afholdes mandag den 24. august kl. 19:00 i klubhuset
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Aflæggelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende år.

4. Valg af bestyrelse.

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Valg af 1 revisorsuppleant.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Indkomne forslag.

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før. Forslaget skal være skriftligt og indeholde en motivation for forslagets fremsættelse.

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Erik M. Andersen         - modtager genvalg                                

Jørn Nielsen                   - modtager ikke genvalg                      

Søren Harmsen             - modtager genvalg

Suppleanter på valg

Linda Husted                  - modtager ikke genvalg

Niels Breuner                - opstiller til bestyrelsen                                                   

Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen