Undervisning i Sejlerskolen 2021

Du kommer til at sejle på et hold med max fire kursister og en erfaren instruktør. De fleste hold vil have tilknyttet to instruktører, der vil undervise på skift. Der undervises på en fast ugedag mindst 16 gange i løbet af sæsonen, der starter ca. 1. maj og slutter ca. 1. oktober. Der er sommerferie i juli måned. Til hver lektion er afsat op til 2,5 timer, som ud over sejlads omfatter at gøre båden klar til dagens sejlads samt at pakke sammen og evaluere efter sejladsen. Der anvendes kursusmateriale udarbejdet af Dansk Sejlunion.

Vi afholder intro-aften vedrørende den kommende sæson for tilmeldte elever umiddelbart inden sæsonstart i slutningen af april i Sejlklubbens klubhus, Marselisborg Havnevej 100b, Århus C.
 
 
Holdinddeling
 
Begynder/lidt øvet
Du lærer om de grundlæggende funktioner og begreber på en sejlbåd. Der lægges vægt på sikkerhed og den generelle håndtering og manøvrering af båden.

Øvet
Typisk er det kursister, der har deltaget en sæson på sejlerskolen. Der arbejdes med bådens og sejlenes trim, sejlads med spiler og optimering af forskellige manøvrer. En god indikation om forkundskaberne til dette hold, er om man ved roret kan foretage en ”mand-over-bord-manøvre” for sejl
Sejl selv
Erfarne kursister kan, efter aftale, og hvis der i øvrigt er plads, danne et ”Sejl selv hold” og bruge skolebåden til sejlads på egen hånd.

Brugergrupper!      
      
>> læs mere om lån af sejlerskolebådene

I det omfang der er plads, er man også velkommen til at fortsætte på samme niveau i flere sæsoner.

Tilmelding
Når kursisterne til sæsonen har tilmeldt sig, sammensætter vi hold ud fra erfaring og ønske. Sæt derfor så mange markeringer på tilmeldingen som muligt.

Du får besked, når du er placeret på et hold. Kan vi ikke placere dig på et hold, kommer du på venteliste... Holdene præsenteres til intro- mødet.

>> du melder dig på Sejlerskolen her

 

   

Pris
Der betales for at være med i Sejlerskolen i en hel sæson. For at kunne deltage på Sejlerskolen skal man være medlem af Marselisborg Sejlklub. 
Et medlemskab af Sejlklubben koster 725 kr. for nye medlemmer og 950 kr. for tidligere medlemmer.
Betaling finder sted, når holdene er sammensat.

>> se Marselisborg Sejlklubs generelle prisblad her
Skolebådene
Sejlerskolen råder over to skolebåde. En Scankap 99  og en
Larsen 25, som begge er sikre og velsejlende kølbåde bygget i glasfiber.
Scankap 99 er en hurtig kølbåd med indenbords motor og 6 køjepladser.
Larsen 25 er en mere sporty sejlbåd med påhængsmotor og velegnet til kapsejlads.
Det eneste du selv skal sørge for er regntøj og gummistøvler til brug under sejlads. Sejlervest/redningsvest kan lånes af Sejlerskolen og ligger i skolebådene.
 

...at blive sejler...

Den praktiske sejlads bør suppleres med teoretisk navigationsundervisning til ”Duelighedsprøven”, som også udbydes af Marselisborg Sejlklub.
Duelighedskurset er ikke en integreret del af Sejlerskolen, men tilmelding skal ske særskilt. Kurset opslås på hjemmesiden i august og begynder i slutningen af oktober.
Det anbefales, at man sejler én sæson på Sejlerskolens begynderhold - tager duelighedsprøven den følgende vinter og herefter en sæson på Sejlerskolens hold for øvede.

Som medlem af Sejlklubben har du rig mulighed for at komme tættere på sejlermiljøet med kurser/klubaftener, weekendture, kapsejlads, det sociale liv mm.

>> se Sejlklubbens kalender for arrangementer
 
Sæsonen i Sejlerskolen 2021  
April Skolebådene klargøres –  søsættes og tilrigges
20. april AFLYST pga. forsamlingsforbud. Introduktionsaften for tilmeldte elever i klubhuset kl 19.00
26. april Begynder vi den praktiske sejlads
1. juli Sidste sejlads inden sommerferie
9. august Praktisk sejlads genoptages efter sommerferien
Oktober Den praktisk sejlads slutter - skolebådene afrigges og landsættes

I det omfang, der er interesse og tilslutning, vil sejlerskolen forsøge at arrangere en fællestur for alle kursister og instruktører, en eftermiddag/aften i slutningen af juni lige før sommerferiepausen. Info herom udsendes når
tiden nærmer sig.