Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub


Formand

     Asger Christiansen
 Tlf. 2068 9045 / 2030 5204
 formand@
 marselisborgsejlklub.dk
 Formand for sejlklubben
 Kassere i Sailing Aarhus
 
 

Næstformand

     Morten Bigum Johansen
 Tlf. 2167 9574
 mortenbigumjohansen@
 gmail.com
 Næstformand for sejlklubben
 Ungdomsafdelingen, 
 Følgebådsudvalg, Elliots
 Kursusudvalg

Kasserer

     Erik Meldgaard Andersen
 Tlf. 2548 8540
 kasserer@
 marselisborgsejlklub.dk
 Kasserer
 Klubhusudvalg
 Kapsejladsudvalg
 
 

Bestyrelsesmedlem

     Nils Andersen
 Tlf. 2616 1262
 nils@
 anders1.dk
 Sponsorudvalg og
 Talentstøtte, MAST
 Elite og Talentcenter
 Bestyr.supp. i Dansk Sejlunion 

Bestyrelsesmedlem

     Søren Harmsen
 Tlf. 2023 9889
 s.harmsen@
 mail.dk
 Regattaudvalg, Baneteam,
 Sailing Aarhus
 Næstformand Aarhus 
 Internationale Sejlsportscenter

Sekretær

     Niels Breuner
 Tlf. 9197 8050
 amadea@
 it.dk
 Referent, Sejlerskole,
 Nyhedsbreve
 
 
 

Bestyrelsesmedlem

     Søren Jendresen
 Tlf. 8693 0011 / 4013 0011
 sj@
 jendresen.dk
 Sponsorudvalg, MAST
 Festudvalg
 Medier og kommunikation 
 

Suppleant

     Michael P. Kragh
 Tlf. 5124 4490
 michael_p_kragh@
 hotmail.com
 Hjemmeside, 
 Nye målgrupper,
 Turudvalg,
 Medier & kommunikation

Suppleant

     Varkant
 Tlf. 
 @
 .dk
 nn
 
 
 
 

Medlemsadministration

     Pernille Vrang Laursen
 Tlf. 5215 7528
 medlem-admin@
 marselisborgsejlklub.dk
 Medlemsadministration
 
 
 
 

 Bestyrelsen træffes kl. 17.00-17.30 i klubhuset i forbindelse med ordinære bestyrelsesmøder, som normalt er 2. tirsdag i måneden undtagen juli