Marselisborg Sejlklubs søkortbibliotek
 
 
I søkortbiblioteket kan klubmedlemmer låne søkort og andet tursejlads-materiale af andre medlemmer 
og af sejlklubben!

Her under finder du en fortegnelse over de ting der kan lånes fra biblioteket.
Det er opdelt efter sejladsområder
Hvert emne har en henvisning til hvem der har kort/bøger til udlån, hvem du skal kontakte.
 
 
Har du søkort eller tilføjelser kan du sende besked til Søkortbibliotekaren: soekort@marselisborgsejlklub.dk