Speedbådsbevis ungdomsafd.
  26.03.2019
Rafleholdet
  27.03.2019
Splejsekursus.
  27.03.2019
MH Pladshavermøde
  28.03.2019
Speedbådsbevis ungdomsafd.
  30.03.2019