Speedbådsbevis ungdomsafd.
26.03.2019
Rafleholdet
27.03.2019
Splejsekursus.
27.03.2019
MH Pladshavermøde
28.03.2019
Speedbådsbevis ungdomsafd.
30.03.2019